Wykład w języku angielskim pod tytułem The Role of Non-Permanent Members on the UN Security Council. Key Players or Lame Ducks? An International Law Perspective” (Rola niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Główni gracze lub śpiący rycerze) odbył się w poniedziałek 5 marca o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.

Profesor Nico Schrijver jest uznanym światowej skali specjalistą w dziedzinie prawa i stosunków międzynarodowych, prawa organizacji międzynarodowych, mechanizmów rozwiązywania sporów międzynarodowych, a także prawnych aspektów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju. Prowadzone przez niego prace badawcze, a także działalność praktyczna są źródłem jego wielkiego autorytetu w międzynarodowym środowisku akademickim i pośród praktyków.

Profesor Nico Schrijver od 1 września 2017 roku pełni funkcję Radcy Stanu w Radzie Stanu, odpowiedzialnego za problematykę praw człowieka i praw pracowniczych, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa UE, prawa międzynarodowego i prawa organizacji międzynarodowych. Kierownik Katedry Prawa międzynarodowego Publicznego i Dyrektor Akademicki Centrum Studiów Międzynarodowych Grotiusa na Uniwersytecie w Leiden. Od 2007 r. członek, a od 2017 r. Prezydent Instytutu Prawa Międzynarodowego (Institut de Droit International – Justitia et Pace). Członek Kuratorium Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W latach 2015-2017, jako członek Senatu, Przewodniczący Delegacji Holandii do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 2014 r. Członek Komitetu Zarządzającego Unii Międzyparlamentarnej. Od 2013 r. Członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. W latach 2008 – 2016 członek Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ.

Wykład jest kontynuacją corocznych spotkań wybitnych specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych ku czci Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, który przez wiele lat swojej kariery naukowej był zwiany z naszym Wydziałem i Miastem. Wykład jest organizowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM przy współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, przy wsparciu finansowym Miasta Poznania w ramach Programu Akademicki Poznań.

Realizacja:

zdjęcia i montaż: Gorgoniusz Lokert

 

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.