Pisząc swoją pracę dyplomową warto się postarać! Już po raz ósmy Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W miniony wtorek, tj. 6 marca 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

 

 

 

 

Pisząc swoją pracę dyplomową warto się postarać! Już po raz ósmy Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W miniony wtorek, tj. 6 marca 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

Na VIII edycję Konkursu wpłynęło piętnaście rozpraw doktorskich oraz trzydzieści osiem prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 6.000,00 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem. Z kolei w kategorii prac magisterskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 3.000,00 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem.

 

 

W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1.     Michał Dutkiewicz za pracę pt. „Syntezy i nanotechnologie funkcjonalizowanych oktasilseskwioksanów” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Marcińca, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;

2.      Wojciech Mueller za pracę pt. „Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Hadrysia, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;

3.       Michał Nowicki za pracę pt. „Działalność oświatowa i naukowa Akademii Lubrańskiego
w XVII i XVIII wieku” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1.     Marta Jankowska za pracę pt. „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości – studium przypadków z wyróżnieniem Poznania” napisaną pod kierunkiem dra Krzysztofa Gołaty, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym;

2.      Rafał Kabaciński i Mateusz Kowalski za pracę pt. „Metody i algorytmy klasyfikacji naczyń krwionośnych na obrazach dłoni i nadgarstka zarejestrowanych w bliskiej podczerwieni (projekt zespołowy)” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Kasińskiego, obronioną na Politechnice Poznańskiej;

3.     Beata Niklewicz za pracę pt. „Świat z bakelitu. O poezji Stefana Andrzeja Borsukiewicza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Kasprzakowej, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymała:

1.       Teresa Kubiak za pracę pt. „Projektowanie stacji recyklingu samochodów w oparciu
o zintegrowany system ochrony środowiska” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż., dra nauk hum. Jana Gronowicza, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała:

1.       Magdalena Ferfet za pracę pt. „Gospodarka odpadami w Polsce i Czechach – porównanie aglomeracji Poznania i Pragi” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mizgajskiego, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!

Michał Kaczmarek
Urząd Miasta Poznania
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.