Koło Nauk Penalnych Iure et Facto działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach cyklu wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało wydarzenie pod tytułem „Areszt, podsłuch, przesłuchanie, odciski palców, czyli jak przebiega śledztwo”. Po krótkim wyjaśnieniu istoty postępowania przygotowawczego przez opiekuna Koła dr Piotra Karlika, licealiści przystąpili do debaty oksfordzkiej „Cel uświęca środki, czyli tzw. nielegalne dowody powinny być dopuszczalne w procesie karnym”. Na koniec mogliśmy usłyszeć gromkie brawa dla uczestników od tłumnie zebranej publiczności.

Realizacja:

Zdjęcia i montaż: Gorgoniusz Lokert

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.