Na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się kolejny wykład organizowany w ramach Poznańskiej Akademii Dyplomacji. Naszym gościem był Pan Pułkownik Piotr Gąstał, który przybliżył nam tematykę wojsk specjalnych jako narzędzia dyplomacji. Pan Pułkownik przez 5 lat pełnił obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej GROM. Ze względu na tematykę wydarzenia, na sali zgromadziły się osoby zainteresowane nie tylko z służbą wojskową, ale również badacze prawa dyplomatycznego i przyszli dyplomaci.

Realizacja:
Zdjęcia i montaż: Gorgoniusz Lokert

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.